Senaste nytt Forums Vindsurfing Konfen Vindsurfing Torö – Stängsel

 • Torö – Stängsel

  Publicerad av poopzilla på 8 september, 2003 vid 09:16

  Såg ett inslag på TV att dom som har kåken på udden har fått bygglov till stängsel ner över stranden samt en bastu på den lilla kobben precis nedanför huset. Beslutet skulle dock överklagas av Naturskyddsföreningen (eller vilka det nu var).

  anonym-anvandare svarade 20 år, 7 månader sedan 23 Medlemmar · 76 Svar
 • 76 Svar
 • dude

  Medlem
  11 september, 2003 vid 16:26

  Och de har byggt stängsel! Där man förut går igenom grinden i staketet för att komma till udden har de nu satt upp ett stängsel så att det blir väldigt, väldigt svårt att få med sig surfprylar till udden! Jag var där några veckor sen och vet inte om nåt hänt sen dess.

  Niklas

 • anonym-anvandare

  Medlem
  11 september, 2003 vid 16:40

  Tur att Fituna finns, fin parkering nu för tiden och faktiskt bättre segling än Torös insida.
  Även Björkvik (SV) och Erstaviken i Tyresö (SO) är faktiskt bättre på sydliga vindar.

 • anonym-anvandare

  Medlem
  11 september, 2003 vid 19:22

  Har lite svårt att förstå att inte fler av er 08 surfare reagerar på den här tråden, hur kan dom få bygglov för detta ??
  Är inte stranden allmäning ute på Torö?
  Stå upp och kämpa mot alla som vill begränsa allmänhetens rätt till havet?
  Är inte Torö skyddat på något sätt??
  Fy fan, ute i stora världen blir ju fler och fler vågsurfställen inringade av ffa Amerikaner som hägnar in och förnekar tillgång till vågorna för dom som inte myntar stora $$.
  Stå på er och protestera innan fler (tillfifflade??) bygglov delas ut till höger och vänster!!

 • anonym-anvandare

  Medlem
  11 september, 2003 vid 22:04

  du har nog inte greppat läget!
  surfarna har förstört skogen så den måste skyddas nu och det med natyrskudsföreningens goda minne.
  Det är konstigt vi surfare verkar vara ett släkte som förstör för oss själva men det kanske inte är så konstigt med tanke på vad som händer med skog och mark samt hav ute i världen.

 • anonym-anvandare

  Medlem
  12 september, 2003 vid 08:00

  Det är helt sannt att staketet finns där för att skydda naturen…….men den egentliga anledningen är nog att “herr SPRAY” som bor på udden inte vill ha folk springande på sin tomt. Vilket jag kan förstå.

  Däremot så kommer ett staket + bastu att förstöra örudden för alltid!!! Han kan hävda att allemansrätten inte gäller då man ser hans egendom dvs bastun.

  Så vad finns då kvar att göra…Gömma sig bland tallarna och smita ut 😉

  Ärligt detta är ett seriöst problem och det FÅR EJ GENOMFÖRAS!!!

  Stå upp nu och det enda rätta vore att skriva en protestlista där man hävdar att man brukar njuta av solnedgångar hav och vind på just denna plats.. Man behöver ju inte nämna surfsporterna i denna lista då Nynäshamns kommun mkt väl är medvetna om problematiken.

  Japp bara min åsikt

  /Freddan

 • anonym-anvandare

  Medlem
  12 september, 2003 vid 12:26

  Men gör nåt då shocked.gif

 • getwet

  Medlem
  12 september, 2003 vid 13:27

  Den största anledningen till staketet är precis som någon redan påpekat förstörelsen av skogsområdet som är mycket känsligt i omgivningen. Vi surfare går överallt och med det trampar upp nya stigar……..samt att vi inte tar hänsyn till den ovanliga flora som finns vid kanten av sandstrand/skog och som är väldigt specifik just för Torö i mellansverige. Herr Spray har alltså INTE sett till att surfing i området blivit omöjligt, men man vill gärna se till att det känsliga området inte förstörs mer än det redan är…….Vi kan fortfarande komma till vattnet via en begränsad väg, svårare än så är det inte och detta lilla merjobb pga att vi inte tidigare tagit hänsyn till ett område som är skyddat.
  Om det däremot kommer upp en bastu på udden måste varje medborgare reagera, inte bara vi! Det är ett direkt brott mot strandskyddet, såvida inte Länstyrelsen ger sitt medgivande men det vore oerhört märkligt. Men att det blivit en separat stig ned till vattnet har vi nog bara oss själva att skylla, tyvärr!
  Förövrigt vill jag bara tillägga att det ofta ser för dj…. ut på parkeringen efter oss surfare med rester från sånt som bara kan kopplas till surf! Syns spår överallt på stranden också.
  Om jag ägde tomten själv skulle jag inte tycka det vore så kul om det låg trasiga tampar, silvertape och förbrukade surf/kite prylar m.m överallt plus en massa annat som kanske inte bara kommer från oss, men det troliga är att någon ändå glömt kvar sin lunchlåda eller liknande…….

 • koa

  Medlem
  12 september, 2003 vid 13:44

  Bra skrivet Micke!
  Bastun känns verkligen onödig.
  Vad det gäller nedskräpningen så är det inte så svårt att ta med sig skiten man släpat dit,
  lite sunt förnuft bara och framför allt visa hänsyn, så får vi ha kul på vattnet länge till där.

  Vill man parkera nära stranden finns ställen som Björkvik, Fituna som
  erbjuder minst lika bra segling som Torös insida på sydligt.

  Aloha

  Calle Nyberg

  Fituna segling förra hösten…Henke L har fint tryck i 5,3:an.
  Foto: Johan K

 • anonym-anvandare

  Medlem
  12 september, 2003 vid 14:56

  Detta gör vi nu:

  1) Vi måste bli ännu bättre på att uppträda snyggt mot natur och boende. Min uppfattning är att det fungerat ganska bra under de 20 år som vi surfat, vindsurfat och senare också kitesurfat på Torö. Vi är dock fler än någonsin och vi måste därför arbeta hårdare än tidigare med “självsanering”. Ta upp både eget och andras skräp. Säga till de av oss som missar och liknande.

  2) Omgående ta reda på vilken eller vilka myndigheter som hanterar bygglovet för bastun. Vi behöver telefonnummer, email, postadress till myndigheter och helst namn på beslutsfattare/beslutsfattande organ och/eller handläggare.

  3) På alla sätt protestera. Protestlistor, telefonkontakt, individuella brev, email mm. Ju fler och mer protester desto bättre. Argumenten bör handla om att Torö är en unik plats för alla naturälskare, oavsett om vi är fågelskådare, eller andra. Har fågelskådarna liknande konf?

  Kom igen nu. Vem blir först med nödvändiga nummer och adresser. Jag lovar en fin present till den som förmedlar dessa till oss alla som bryr oss om Stockholmsområdets kanske mest unika surf-, vindsurf- och kitesurfspot.

  Det ryktas om sydost i veckan!!

  Jesper Blomberg

 • koa

  Medlem
  12 september, 2003 vid 16:17

  Torö har ju tyvärr genom åren genomgått en förändring i form av att
  de boende har “tagit lagen i egna händer” och grävt upp breda diken så träd ramlat omkull och slagit ner pålar och frakta dit stora stenar för att omöjligöra möten och parkering längs vägen. (Samt P-lappar bilarna efter eget behag).
  Området är sk “Naturskyddområde/reservat” så sådan verksamhet får inte genomföras. Staketen ner till stranden har sköts av privata installatörer.

  Enligt tidigare beslut från Länsstyrelsen till Nynäshamns kommun:
  “…tillgängligheten till Örens allmänningar skall förbättras för allmänheten”…

  Så jag hittade en mycket intressant länk:

  Skyddad natur i Stockholms län Naturreservat och nationalparker:

  Objektnamn: Ören
  Skyddsform: NVO
  Kommun: Nynäshamn
  Area (ha) land 108
  Objektnr 0192-03-001
  vatten 12
  totalt 120

  Beskrivning:
  Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus i ytan. Vegetationen består till större delen av tallhedskog där inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna
  finns sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt. Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva för bad och promenader.
  Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara området på grund av dess betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att skydda områdets geologiska värden.

  Föreskrifter för markägare/nyttjanderättshavare
  Föreskrifter för allmänheten
  Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
  * uppföra helt ny byggnad annat än sanitära anordningar för
  * störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla
  friluftslivet. En pump- och hydroforanläggning på tidigare Ören
  sig i närheten av fågelbo).
  1:75 får uppföras enligt byggnadsplanen.
  * ställa upp husvagn.
  * medföra hund eller katt som inte är kopplad.
  Länsstyrelsen har med stöd av 43§ naturvårdslagen förordnat
  * rida annat än på vägar eller stigar.
  om att de befogenheter som ankommer på länsstyrelsen för
  * parkera annat än på anvisade platser.
  nedan angivna föreskrifter skall ankomma på
  * elda annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser.
  kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun eller kommunalnämnd som fullmäktige bestämmer.

  Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
  * bedriva husbehovstäkt eller annan verksamhet som ändrar
  området topografi som att spränga, schakta, utfylla eller
  muddra.
  * anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets
  skötsel samt för skogsbrukets behov.
  * anlägga brygga.
  * uppföra stängsel som hindrar eller försvårar allmänhetens
  tillträde.
  * använda kemiska bekämpningsmedel eller
  konstgödningsmedel.
  * anlägga campingplats.
  * anlägga väg, stig eller parkeringsplats.
  * avverka eller utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som
  anges i fastställd skötselplan.

  Här finns det svart på vitt:
  http://www2.ab.lst.se/natur/miljo/skyddad/kommuner/reservat/Skyddad_natur_1Sida110.html

  Aloha

  Calle Nyberg

 • ola_p

  Medlem
  12 september, 2003 vid 16:23

  Borde det inte vara länsstyrelsen som har hand om bygglovet?

  http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____4436.asp
  “Om du inte är nöjd med ett beslut av kommunen kan detta överklagas hos Länsstyrelsen. Av kommunens beslut framgår vilka regler som gäller för överklagande. Glöm inte att uppge vilket beslut du överklagar och vilken fastighet som det gäller. “

  Adressen:

  Länsstyrelsen i Stockholms län
  Box 22067
  Hantverkargatan 29
  104 22 Stockholm

  Postadress för körkortsärenden:
  Box 22056
  10422 Stockholm

  Tel: 08 – 785 40 00
  Fax: 08 – 785 40 01
  E-post: lansstyrelsen@ab.lst.se
  E-post till person: fornamn.efternamn @ab.lst.se

 • poopzilla

  Medlem
  12 september, 2003 vid 16:36

  Kan bara instämma med tidigare inlägg om självsanering och hänsyn till naturen. Att man får kånka grejorna är sånt man får ta, även om det är långt. Om strandremsan skulle avgränsas med staket är det inte bara förfulande, men det skulle också förhindra allmänhetens tillgång till stranden avsevärt, något som klart och tydligt regleras av reglerna för strandskydd . Mer info från Nynäshamns kommun finns här

  Jag föreslår att ni som upprörs av detta hör av er till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för bygglov bl.a. Ordförande där heter Mats Gülich (fp) och kan mejlas på följande adress:

  mats.gulich@nynashamn.se

  Om ni inte orkar hitta på något eget att skriva kan ni kopiera det här och klistra in i ett mejl:  Angående bygglov för stängsel och bastu på Örudden, Torö.

  Jag såg på TV att kommunen beviljat en privat fastighetsägare bygglov för stängsel över stranden samt bastu på den lilla kobben som ligger precis i strandremsan. Detta strider mot reglerna för strandskydd, som dessutom skall ge särskillt skydd till naturreservat som Örudden.

  Jag protesterar mot detta beslut och uppmanar Er att ompröva ärendet så att Öruddens fina strand inte förfulas och görs otillgänglig för allmänheten.

  Hälsningar


  Kom igen nu. Politiker räknar ett tiotal mejl som folkstorm, så dra ditt strå till stacken. Det är lättare att påverka än man tror i såna här ärenden.

  Thomas

 • challgren

  Medlem
  12 september, 2003 vid 16:47

  Vilken kanal såg du inslaget i?

 • anonym-anvandare

  Medlem
  12 september, 2003 vid 21:33

  Håller med dig fullständigt.
  Såg på Öland några idioter från Uppsala som körde lyfte bort en stock och körde ända ner till strandkanten.
  Dom orkade inte bära sina prylar.
  Det bästa av allt var att när localsen kom så blev det ett djävla liv. Det blev hot om stryk.
  Använder man sunt förnuft så blir man inte bortkörd.
  Kolla in waveclassic. Några tände stora eldar på stranden och parkeringen. En av dom ansvariga bara skakade på huvet när brandkåren kom och sa nu får vi fan för det här.
  Campingägaren sa att nu är det slut på surfarnas lekstuga.
  Det är synd att ett fåtal sabbar för alla.

 • anonym-anvandare

  Medlem
  12 september, 2003 vid 23:31

  Jag såg inlägget i ABC-nytt.

Sida 1 av 6

Logga in för att svara.

Installera Surfzone som app?

For IOS and IPAD browsers, Only option to install PWA is to use add to home screen in safari browser

Surfzones app (PWA) har installerats.

Registrera dig

Använd ditt Facebook-/Googlekonto.

Eller e-post

[RM_Form id='2']

Välkommen

Ny diskussion i forum

Senaste nytt Forums Vindsurfing Konfen Vindsurfing Torö – Stängsel

Du måste vara inloggad för att skapa nya diskussioner.