Right of Way

För att undvika kaos ute på vattnet när det är många som kitar samtidigt finns det regler

Den regel som kitesurfingen och vindsurfingen tillsammans har enats om kallas för babord regeln, samma regel som segelbåtar använder för att undvika kollision.

babord regeln?
-Jo, när du surfar med högerhanden och höger axel framåt så har Du företräde.
När du surfar med vänsterhanden och vänster axel framåt är det din skyldighet att falla ner i vinden och lämna företräde åt den du möter. Det vanligaste är att nybörjare lämnar företräde åt de mer erfarna åkarna. Det skapar mer osäkerhet än vad det bringar positivt. Om alla applicerar babord regeln så råder inget tvivel om vad du ska göra!
Den kitaren som åker downwind (längst ner i vinden av de 2 som möts) om den andre måste hålla sin kite lågt, samtidigt som den som passerar upwind (högre upp än den andra i vinden) måste hålla sin kite högt.

Kitare som är på väg ut från stranden har företräde framför de som ska in eftersom det ofta är mer turbulent vind inne vid/på land ska denna regel alltid appliceras.

Vid våg-kiting har den kitaren som surfar vågen alltid företräde oavsett färdriktning.

Svar

Registrera dig

Använd ditt Facebook-/Googlekonto.

Eller e-post

[RM_Form id='2']

Välkommen

Ny diskussion i forum

Senaste nytt Forums Right of Way

Du måste vara inloggad för att skapa nya diskussioner.